Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

 

Κατάλογος δημοσιεύσεων που έχουν συσχετιστεί με το Εργαστήριο Τεχνολογίας Συστημάτων Λογισμικού Και Δικτυακών Εφαρμογών

Συνολικά αποτελέσματα: 157

 1. A. Deshpande, M. Garofalakis and R. Rastogi, "Independence is good: dependency-based histogram synopses for high-dimensional data", in ACM SIGMOD International Cconference on Management of Data, June 2001, pp. 199-210. doi: 10.1145/375663.375685
  Έτος δημοσίευσης: 2001 Μεταφόρτωση: Αποθετήριο Τύπος: Δημοσίευση σε Συνέδριο
 2. K. Chakrabarti, M. Garofalakis, R. Rastogi and K. Shim, "Approximate query processing using wavelets", VLDB J., vol. 10, no. 2-3, pp. 199-223, Sep. 2001. doi:10.1007/s007780100049
  Έτος δημοσίευσης: 2001 Μεταφόρτωση: Αποθετήριο Τύπος: Δημοσίευση σε Περιοδικό με Κριτές
 3. S. Babu, M. Garofalakis and R. Rastogi, "SPARTAN: A model-based semantic compression system for massive data tables", in International Conference on Management of Data (SIGMOD 2001), May 2001, pp. 283-294.
  Έτος δημοσίευσης: 2001 Μεταφόρτωση: Αποθετήριο Τύπος: Πλήρης Δημοσίευση σε Συνέδριο
 4. Y. Breitbart, C-Y Chan, M. Garofalakis, R. Rastogi and A. Silberschatz, "Efficiently monitoring bandwidth and latency in IP networks", in Twentieth Annual Joint Conference of the IEEE Computer and Communications Societies, Apr. 2001, pp. 933-942. doi: 10.1109/INFCOM.2001.916285
  Έτος δημοσίευσης: 2001 Μεταφόρτωση: Αποθετήριο Τύπος: Πλήρης Δημοσίευση σε Συνέδριο
 5. M. Garofalakis and R. Rastogi, "Scalable data mining with model constraints", SIGKDD Explorat., vol. 2, no. 2, pp. 39-48, Dec. 2000. doi:10.1145/380995.381012
  Έτος δημοσίευσης: 2000 Μεταφόρτωση: Αποθετήριο Τύπος: Δημοσίευση σε Περιοδικό με Κριτές
 6. M. Garofalakis, A. Gionis, R. Rastogi, S. Seshadri and K. Shim, "XTRACT: a system for extracting document type descriptors from XML documents", in SIGMOD '00 Proceedings of the 2000 ACM SIGMOD international conference on Management of data, June 2000, pp. 165-176. doi: 10.1145/342009.335409
  Έτος δημοσίευσης: 2000 Μεταφόρτωση: Αποθετήριο Τύπος: Δημοσίευση σε Συνέδριο
 7. M. Garofalakis, D. Hyun, R. Rastogi and K. Shim, "Efficient algorithms for constructing decision trees with constraints", in Sixth ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, August 2000, pp. 335-339.
  Έτος δημοσίευσης: 2000 Μεταφόρτωση: Αποθετήριο Τύπος: Πλήρης Δημοσίευση σε Συνέδριο
 8. L. Arge, V. Samoladas, J. S. Vitterz .(1999).On two-dimensional indexability and optimal range search indexing.Presented at Eighteenth ACM SIGACT-SIGMOD-SIGART Symposium on Principles of Database Systems.[online].Available:http://www.cs.au.dk/~large/Papers/rangepods99.pdf
  Έτος δημοσίευσης: 1999 Μεταφόρτωση: Αποθετήριο Τύπος: Πλήρης Δημοσίευση σε Συνέδριο
 9. M.N. Garofalakis, R. Rastogi and K. Shim, "SPIRIT: Sequential pattern mining with regular expression constraints", in 25th VLDB Conference, September 1999, pp. 223-234.
  Έτος δημοσίευσης: 1999 Μεταφόρτωση: Αποθετήριο Τύπος: Δημοσίευση σε Συνέδριο
 10. M. Garofalakis, Y. Ioannidis, B. Ozden and A. Silberschatz, "Throughput-competitive admission control for continuous media databases", in Conference SIGMOD/PODS98 Special Interest Group on Management of Data (SIGMOD)/Principles of Data Base Systems (PODS), June 1998, pp. 79-88.
  Έτος δημοσίευσης: 1998 Μεταφόρτωση: Αποθετήριο Τύπος: Δημοσίευση σε Συνέδριο