Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

 

Κατάλογος δημοσιεύσεων που έχουν συσχετιστεί με το Εργαστήριο Τεχνολογίας Συστημάτων Λογισμικού Και Δικτυακών Εφαρμογών

Συνολικά αποτελέσματα: 152

 1. M. Garofalakis, A. Gionis, R. Rastogi, S. Seshadri and K. Shim, "XTRACT: a system for extracting document type descriptors from XML documents", in SIGMOD '00 Proceedings of the 2000 ACM SIGMOD international conference on Management of data, June 2000, pp. 165-176. doi: 10.1145/342009.335409
  Έτος δημοσίευσης: 2000Μεταφόρτωση: ΑποθετήριοΤύπος: Δημοσίευση σε Συνέδριο
 2. M. Garofalakis, D. Hyun, R. Rastogi and K. Shim, "Efficient algorithms for constructing decision trees with constraints", in Sixth ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, August 2000, pp. 335-339.
  Έτος δημοσίευσης: 2000Μεταφόρτωση: ΑποθετήριοΤύπος: Πλήρης Δημοσίευση σε Συνέδριο
 3. L. Arge, V. Samoladas, J. S. Vitterz .(1999).On two-dimensional indexability and optimal range search indexing.Presented at Eighteenth ACM SIGACT-SIGMOD-SIGART Symposium on Principles of Database Systems.[online].Available:http://www.cs.au.dk/~large/Papers/rangepods99.pdf
  Έτος δημοσίευσης: 1999Μεταφόρτωση: ΑποθετήριοΤύπος: Πλήρης Δημοσίευση σε Συνέδριο
 4. M.N. Garofalakis, R. Rastogi and K. Shim, "SPIRIT: Sequential pattern mining with regular expression constraints", in 25th VLDB Conference, September 1999, pp. 223-234.
  Έτος δημοσίευσης: 1999Μεταφόρτωση: ΑποθετήριοΤύπος: Δημοσίευση σε Συνέδριο
 5. M. Garofalakis, Y. Ioannidis, B. Ozden and A. Silberschatz, "Throughput-competitive admission control for continuous media databases", in Conference SIGMOD/PODS98 Special Interest Group on Management of Data (SIGMOD)/Principles of Data Base Systems (PODS), June 1998, pp. 79-88.
  Έτος δημοσίευσης: 1998Μεταφόρτωση: ΑποθετήριοΤύπος: Δημοσίευση σε Συνέδριο
 6. M. N. Garofalakis, B. Özden and A. Silberschatz, "On periodic resource scheduling for continuous-media databases", VLDB J., vol. 7, no. 4, pp. 206-225, Dec. 1998. doi:10.1007/s007780050065
  Έτος δημοσίευσης: 1998Μεταφόρτωση: ΑποθετήριοΤύπος: Δημοσίευση σε Περιοδικό με Κριτές
 7. M. N. Garofalakis, Y. E. Ioannidis and Banu Ozden, "Resource scheduling for composite multimedia objects", in 24th VLDB Conference, August 1998, pp. 74-85.
  Έτος δημοσίευσης: 1998Μεταφόρτωση: ΑποθετήριοΤύπος: Δημοσίευση σε Συνέδριο
 8. V. Samoladas, D. P. Miranker,"A lower bound theorem for indexing schemes and its application to multidimensional range queries," in the seventeenth ACM SIGACT-SIGMOD-SIGART symposium on Principles of database systems,1998, pp.44-51 .
  Έτος δημοσίευσης: 1998Μεταφόρτωση: ΑποθετήριοΤύπος: Πλήρης Δημοσίευση σε Συνέδριο
 9. M. Garofalakis and Y. Ioannidis, "Parallel query scheduling and optimization with time- and space-shared resources", in 23rd VLDB Conference, August 1997, pp. 296-305.
  Έτος δημοσίευσης: 1997Μεταφόρτωση: ΑποθετήριοΤύπος: Δημοσίευση σε Συνέδριο
 10. M. Garofalakis, B. Ozden and A. Silberschatz, "Resource scheduling in enhanced pay-per-view continuous media databases", in 23rd VLDB Conference, August 1997, pp. 516-525.
  Έτος δημοσίευσης: 1997Μεταφόρτωση: ΑποθετήριοΤύπος: Δημοσίευση σε Συνέδριο