Μέλη Εργαστηρίου SoftNet

Στέφανος Καρασαββίδης

Ώρες γραφείου:

Τετάρτη: 12:00 - 14:00

 

Ειδικότητα: 
Ηλεκτρονικός Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών

 

Εκπαίδευση: 
Κάτοχος Διπλώματος Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών καθώς και Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης με εργασία στην ανάλυση επισκεψιμότητας ιστότοπων και χρησικανότητα ιστότοπων.

Διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στον τομέα των πληροφοριακών συστημάτων στο διαδίκτυο και στη διαχείριση υπηρεσιών διαδικτύου.

Είναι μέλος της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας

 

Μαθήματα (εργαστηριακές / φροντιστηριακές ασκήσεις):

  • Εαρινό εξάμηνο 2018/2019 έως σήμερα: Δομές Δεδομένων και Αρχείων
  • Χειμερινό εξάμηνο 2018/2019 έως σήμερα: Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα
  • Εαρινό εξάμηνο 2017/2018: Αρχές Κατανεμημένων Συστημάτων Λογισμικού