Μέλη Εργαστηρίου SoftNet

Πολυξένη Αράπη

Ειδικότητα: Ηλεκτρονικός Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών

Σύντομο Βιογραφικό: Η Πολυξένη Αράπη αποφοίτησε από το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης το 2003. Η Διπλωματική της εργασία βραβεύτηκε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ως η καλύτερη στην ειδικότητα των Ηλεκτρονικών Μηχανικών για το 2003. Είναι επίσης κάτοχος M.Sc. από το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης. Από το 2002 είναι επιστημονικός συνεργάτης του Εργαστηρίου Διανεμημένων Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών Πολυμέσων (TUC/MUSIC) του Πολυτεχνείου Κρήτης, όπου έχει συμμετάσχει σε πολλά Ευρωπαϊκά Ερευνητικά και Αναπτυξιακά έργα μέχρι σήμερα (βλ. παρακάτω). Κάποια από αυτά ήταν κοινά με το Ινστιτούτο Μαθηματικών και Πληροφορικής της Βουλγαρικής Ακαδημίας Επιστημών, από όπου πήρε το διδακτορικό της (Ph.D.) στην Πληροφορική το 2017. Aνήκει επίσης στο μόνιμο εργαστηριακό διδακτικό προσωπικό της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης και είναι τεχνική συντονίστρια του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Συστημάτων Λογισμικού & Δικτυακών Εφαρμογών (SoftNet) από το 2006. 

Έχει συμμετάσχει στα παρακάτω Ευρωπαϊκά Έργα Έρευνας και Ανάπτυξης: FP5-IST/UP-TV “Ubiquitous Personalised Interactive Multimedia TV Systems and Services” (IST-1999-20751), LdV/ADONIS “Advanced On-The-Job E-Training Solutions in E-Business for SMEs” (HU/01/B/F/PP-136029), LdV/KNOSOS “New media knowledge village for innovative e-learning solutions” (EL/2002/B/F/114025), LdV/CHIRON “Referring Innovative Technologies and Solutions for Ubiquitous Learning” (FR/04/C/F/RF-81103), FP6-IST/DELOS II “DELOS Network of Excellence in Digital Libraries” JPA2 subproject “Interoperability of eLearning applications with digital libraries” (507618), FP6-IST/LOGOS “Knowledge-on-Demand for Ubiquitous Learning” (FP6/IST/P-027451), LLL/iQTool “Innovative eLearning Tool for Quality Training Material in VET” (134712-LLP-2007), LdV TOI/Organic.Mednet “Developing the Skills of Organic Agriculture Trainers for the Mediterranean” (2009-1-ES1-LEO05-10399), FP7-ICT-PSP/Natural Europe “Natural History & Environmental Cultural Heritage in European Digital Libraries for Education” (FP7-ICT-PSP: 250579), FP7-ICT-PSP/Open Discovery Space “A socially-powered and multilingual open learning infrastructure to boost the adoption of eLearning resources” (FP7-ICT-PSP: 297229), LdV/QONIAon “VET Qualification Practice for eInclusion” (2013-1-TRI-LEO05-47585), ECHO/EVANDE “Enhancing Volunteer Awareness and education against Natural Disasters through E-learning”, Project co-funded under the Union Civil Protection Mechanism (ECHO/SUB/2014/693261), “Concepts and Models for Innovation Ecosystems of Digital Cultural Assets” (DN02/06/15.12.2016), Erasmus+/MILAN “Multifunctional Innovative Learning Assisting Network for VET in Advanced Manufacturing Programme” (2018-1-PL01-KA202-050812), Erasmus+/TI4 "Technology for Industry 4 for Teachers and Trainers of Vocational Education" (2019-1-SK1-KA202-060772), Erasmus+/E-Coach "Towards e-coaching, the first step to build trust with a digital coach" (2020-1-PL01-KA226-HE-095455)

Εκπαίδευση: 

 • Διδακτορικό δίπλωμα (Ph.D.) στην Πληροφορική, Ινστιτούτο Μαθηματικών και Πληροφορικής, Βουλγαρική Ακαδημία Επιστημών, 2017 
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (M.Sc.) στην Ηλεκτρονική Μηχανική και Μηχανική Υπολογιστών, Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, 2011
 • Δίπλωμα Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, 2003

Ερευνητικά Πεδία: Συστήματα και Εφαρμογές Υποστήριξης Μάθησης, Ψηφιακές Βιβλιοθήκες, Πληροφοριακά Συστήματα, Συστήματα Διαχείρισης (Πολυμεσικού) Περιεχομένου, Τεχνολογίες Διαδικτύου και Παγκοσμίου Ιστού, Βάσεις Δεδομένων, Σημασιολογική Διαλειτουργικότητα και Ενοποίηση Συστημάτων, Αρχιτεκτονικές Υπηρεσιο-κεντρικών Συστημάτων Διαδικτύου.

Τομέας: Πληροφορικής

Εργαστήριο: Τεχνολογίας Συστημάτων Λογισμικού και Δικτυακών Εφαρμογών (SoftNet)

Μαθήματα (εργαστηριακές ασκήσεις): Λειτουργικά Συστήματα, Δομημένος Προγραμματισμός 

Δημοσιεύσεις (κλικ για εναλλαγή)

Δημοσιεύσεις που έχουν αντιστοιχιστεί με το εργαστήριο. Για τον πλήρη κατάλογο δημοσιεύσεων παρακαλούμε να συμβουλευτείτε την προσωπική σελίδα του μέλους του εργαστηρίου.
 1. N. Pappas, P. Arapi, N. Moumoutzis and S. Christodoulakis, "Supporting learning communities and communities of practice with Coursevo," in IEEE Global Engineering Education Conference, 2017, pp. 297-306. doi: 10.1109/EDUCON.2017.7942862
  Έτος δημοσίευσης: 2017Μεταφόρτωση: ΑποθετήριοΤύπος: Πλήρης Δημοσίευση σε Συνέδριο
 2. Y. Sifakis, P. Arapi, N. Moumoutzis and S. Christodoulakis, "ViSTPro: spatiotemporal processes visualization in engineering education and crisis training," in IEEE Global Engineering Education Conference, 2017, pp. 413-422. doi: 10.1109/EDUCON.2017.7942880
  Έτος δημοσίευσης: 2017Μεταφόρτωση: ΑποθετήριοΤύπος: Πλήρης Δημοσίευση σε Συνέδριο
 3. G. Stylianakis, N. Moumoutzis, P. Arapi, M. Mylonakis and S. Christodoulakis, "COLearn: supporting collaborative learning on top of existing learning infrastructures", Bulletin of the IEEE Technical Committee on Learning Technology, vol. 17, no. 1-2, April 2015.
  Έτος δημοσίευσης: 2015Μεταφόρτωση: ΑποθετήριοΤύπος: Δημοσίευση σε Περιοδικό με Κριτές
 4. G. Skevakis, K. Makris, P. Arapi and S. Christodoulakis, "Elevating natural history museums' cultural collections to the linked data cloud", in 3rd International Workshop on Semantic Digital Archives (SDA), in conjunction with the 17th International Conference on Theory and Practice of Digital Libraries, 2013, pp. 40-51.
  Έτος δημοσίευσης: 2013Μεταφόρτωση: ΑποθετήριοΤύπος: Πλήρης Δημοσίευση σε Συνέδριο
 5. K. Makris, G. Skevakis, V. Kalokyri, P. Arapi and S. Christodoulakis, "Metadata management and interoperability support for natural history museums", in 2013 TPDL: International Conference on Theory and Practice of Digital Libraries (TPDL), pp. 120-131. doi. 10.1007/978-3-642-40501-3
  Έτος δημοσίευσης: 2013Μεταφόρτωση: ΑποθετήριοΤύπος: Πλήρης Δημοσίευση σε Συνέδριο
 6. M. Mylonakis, P. Arapi, N. Moumoutzis, S. Christodoulakis and M. Ampartzaki, "Octopus: A collaborative environment supporting the development of effective instructional design", in 2013 Second International Conference on E-Learning and E-Technologies in Education, doi. 10.1109/ICeLeTE.2013.6644385
  Έτος δημοσίευσης: 2013Μεταφόρτωση: ΑποθετήριοΤύπος: Πλήρης Δημοσίευση σε Συνέδριο
 7. M. Mylonakis, P. Arapi, N. Pappas, N. Moumoutzis and S. Christodoulakis ,"Metadata management and sharing in multimedia open learning environment (MOLE) "In 2011 Metadata Semantics and Research Conference (MTSR), pp. 275-286. doi :10.1007/978-3-642-24731-6_29
  Έτος δημοσίευσης: 2011Μεταφόρτωση: ΑποθετήριοΤύπος: Πλήρης Δημοσίευση σε Συνέδριο
 8. Ζ. Cebeci, N. Pappas, P. Arapi, K. Darkan, S. Göncü and N. Türemiş, "Organic.Mednet: Akdeniz Ülkeleri’nde Organik Tarım Becerilerinin Geliştirilmesi İçin Bilişim Teknolojilerine Dayalı Eğitim Tasarımları", in AKADEMİK BİLİŞİM 2011 Conference, February 2011.
  Έτος δημοσίευσης: 2011Μεταφόρτωση: ΑποθετήριοΤύπος: Πλήρης Δημοσίευση σε Συνέδριο
 9. N. Moumoutzis, M. Christoulakis, P. Arapi, M. Mylonakis and S. Christodoulakis, "The IQTOOL project: developing a quality assurance tool for elearning", in the LOGOS Open Conference `New Technology Platforms for Learning - Revisited`, 19-20 January 2009, Budapest, Hungary.
  Έτος δημοσίευσης: 2009Μεταφόρτωση: ΑποθετήριοΤύπος: Πλήρης Δημοσίευση σε Συνέδριο
 10. P. Arapi, N. Moumoutzis, M. Mylonakis and S. Christodoulakis, "A pedagogy-driven personalization framework to support adaptive learning experiences", in the Seventh IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies, July 2007. 10.1109/ICALT.2007.27
  Έτος δημοσίευσης: 2007Μεταφόρτωση: ΑποθετήριοΤύπος: Πλήρης Δημοσίευση σε Συνέδριο
 11. P. Arapi, N. Moumoutzis, M. Mylonakis, G. Stylianakis and G. Theodorakis, "Supporting personalized learning experiences within the LOGOS cross-media learning platform", in Workshop on Cross-Media and Personalized Learning Applications on top of Digital Libraries (LADL2007) in conj. with ECDL2007 Conference, June 2007.
  Έτος δημοσίευσης: 2007Μεταφόρτωση: ΑποθετήριοΤύπος: Πλήρης Δημοσίευση σε Συνέδριο
 12. P. Arapi, N. Moumoutzis, M. Mylonakis, S. Christodoulakis and G. Theodorakis ,"A pedagogy-driven personalization framework to support automatic construction of adaptive learning experiences ", in 6th International Conference on Web-based Learning (ICWL), 2007, pp.55-65. doi :10.1007/978-3-540-78139-4_6
  Έτος δημοσίευσης: 2007Μεταφόρτωση: ΑποθετήριοΤύπος: Πλήρης Δημοσίευση σε Συνέδριο
 13. P. Arapi, N. Moumoutzis, Y. Maragoudakis and S. Christodoulakis, "Extending existing e-Learning platforms to support automatic conversion of learning content to SCORM", in Joint KNOSOS-CHIRON Workshop “e-Learning Solutions–On the Way to Ubiquitous Applications, May 2005, Sandanski, Bulgaria.
  Έτος δημοσίευσης: 2005Μεταφόρτωση: ΑποθετήριοΤύπος: Πλήρης Δημοσίευση σε Συνέδριο
 14. D. Dochev, R. Pavlov, O. Hutter, I. Simonics and P. Arapi, "Virtual campuses - architectures and design solutions", Cybern. and Inform. Techn., vol. 4. no. 1, pp. 54-64, 2004.
  Έτος δημοσίευσης: 2004Μεταφόρτωση: ΑποθετήριοΤύπος: Δημοσίευση σε Περιοδικό με Κριτές
 15. D. Dochev, R. Pavlov, O. Hutter, I. Simonics and P. Arapi, "Virtual campuses - from global architecture to local solutions", in the EDEN Annual Conference 2004 New Challenges and Partnership in an Enlarged European Union, June 2004.
  Έτος δημοσίευσης: 2004Μεταφόρτωση: ΑποθετήριοΤύπος: Πλήρης Δημοσίευση σε Συνέδριο